1966 State of the Nation Address (SONA) – Address on the State of the Nation

Message of His Excellency Ferdinand E. Marcos President of the Philippines To the Congress On the State of the Nation [Delivered at the Legislative Building, Manila, on January 24, 1966] Mr. Senate President, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, Members of the Senate and House of Representatives, excellencies, friends, my countrymen. Today, I come to Congress as… Read more

Inauguration Speech of President Ferdinand Marcos in 1965

INAUGURAL ADDRESS OF HIS EXCELLENCY FERDINAND E. MARCOS Delivered at the Quirino Grandstand, Manila on December 30, 1965   Mr. Chief Justice, Mr. Vice‑President, Mr. Speaker, My Countrymen: Sa bisa ng inyong makapangyarihang hatol at sa pamamagitan ng mabiyayang tangkilik ng Dakilang Maykapal, narito ako ngayon sa inyong harap sa pinagkaugalian nang ritwal sa pagtatalaga at… Read more
1 45 46 47